Sva prava pridržana ELS & ULTRA Studio Split
Elementa laborum standard | Referentna lista
120
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-120,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Referentna lista

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br.59/96,94/96,114/03), Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05) , Zakonu o zaštiti okoliša (NN br. 82/94, 128/99) , Pravilniku o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran nacin (NN br. 114/02, 126/03), Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN br. 48/97,114/02, 126/03) i nizom drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima su regulirane obveze poslodavaca i to prema važecim zakonskim propisima uskladenim sa smjernicama EU, ELEMENTA LABORUM STANDARD d.o.o, posluje na nacin da prema svom Poslovniku pruža kompletnu uslugu vodenja poslova zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, strucno konzultira, savjetuje, usmjerava, osmišljava potpuna sigurnosna rješenja, vodeci racuna o prioritetima poslodavaca tako da:

 • Neposredno organizira i vodi poslove iz aspekta zaštite na radu te o provodenju preventivnih mjera zaštite od požara (održavanje u ispravnom stanju uredaja, opreme i sredstava za dojavu, gašenje i sprjecavanje širenja požara te drugih zaštitnih uredaja i instalacija);
 • Pruža stručnu pomoc poslodavcu, zaposlenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unapređenju zaštite na radu i zaštite od požara te pravovremeno izvještava poslodavca o relevantnim faktorima;
 • Izrađuje opče akte u skladu s zakonskim obvezama
 • Provodi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara;
 • Surađuje sa stručnim službama prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabave strojeva i uređaja te osobnih zaštitnih sredstava;
 • Provodi nadzor nad vanjskim izvodacima po pitanjima zaštite na radu i zaštite od požara;
 • Vodi brigu o rokovima ispitivanja sredstava rada i instalacija;
 • Vodi brigu o osposobljenosti zaposlenika za zaštitu na radu i zaštitu od požara i osposobljava putem prezentacija i radionica;
 • Potiče poslodavca da nadležne službe otklanjaju utvrdene nedostatke glede zaštite na radu, zaštite od požarai zaštite okoliša;
 • Prati, statistički obraduje podatke u svezi ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te izraduje godišnje izvješče za potrebe poslodavca;
 • Surađuje s tijelima nadležnih inspekcija rada inspekcija zaštite od požara i zaštite okoliša;
 • Organizira rad u Odborima za zaštitu na radu kod poslodavca 4 puta godišnje s izradom izvješća;
 • Na temelju pračenja stanja predlaže poslodavcu odnosno Odboru zaštite na radu mjere za poboljšanje stanja u tvrtki s aspekta zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša;

Pružamo stručnu pomoć poslodavcu, zaposlenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unapređenju zaštite na radu i zaštite od požara te pravovremeno izvještavamo poslodavca o relevantnim faktorima kao što su zakonske izmjene te promjene na tržištu.

Takvim predanim radom te brigom o svojim klijentima Elementa Laborum Standard d.o.o. je tijekom godina rada stekla velik broj kvalitetnih referenci u svim područjima svojih djelatnosti i to: proizvodnih, uslužnih, prodajnih, poljoprivrednih, građevinskih, obrazovnih, zdravstvenih i mnogih drugih.