Sva prava pridržana ELS & ULTRA Studio Split
Elementa laborum standard | Zaštita na radu
335
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-335,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Zaštita na radu

Zaštita na radu

Usluge koje nudimo iz područja zaštite na radu su:

 • Izrada procjene rizika radnih mjesta
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu
 • Izrada Programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način na računalu
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanja tipkala za isključenje električne energije
 • Ispitivanje radne opreme
 • Izrada priručnika i plana osposobljavanja ovlaštenika
 • Izrada priručnika i plana osposobljavanja povjerenika
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljavanje povjerenika

Stručni poslovi zaštite na radu obavljaju se u okviru dobivenog ovlaštenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Poslovne usluge

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14; 118/14), Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13; 153/13; 78/15), Pravilnik o osposobljenosti iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14), Pravilniku o izradi procjene rizika (NN 112/14) i nizom drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima su regulirane obveze poslodavaca i to prema važećim zakonskim propisima usklađenim sa smjernicama EU Elementa Laborum Standard d. o. o. posluje na način da prema svom Poslovniku pruža kompletnu uslugu vođenja poslova zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, stručno konzultira, savjetuje, usmjerava, osmišljava potpuna sigurnosna rješenja, vodeći računa o prioritetima poslodavaca tako da:

 • Neposredno organizira i vodi poslove s aspekta zaštite na radu te o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara
 • Pruža stručnu pomoć poslodavcu, zaposlenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unapređenju zaštite na radu i zaštite od požara te pravovremeno izvještava poslodavca o relevantnim faktorima
 • Izrađuje opće akte u skladu sa zakonskim obvezama
 • Provodi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara
 • Surađuje sa stručnim službama prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabave strojeva i uređaja te osobne zaštitne opreme
 • Vodi brigu o rokovima ispitivanja sredstava rada i instalacija
 • Vodi brigu o osposobljenosti ovlaštenika, povjerenika i zaposlenika za zaštitu na radu i zaštitu od požara i osposobljava putem prezentacija i radionica
 • Potiče poslodavca da nadležne službe otklanjaju utvrđene nedostatke u svezi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
 • Surađuje s nadležnim tijelima
 • Organizira rad u Odborima za zaštitu na radu kod poslodavca s izradom izvješća prema zakonskim odredbama
 • Na temelju praćenja stanja predlaže poslodavcu mjere za poboljšanje stanja u tvrtki s aspekta zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
 • Organizira dostavljanje potrebnih podataka Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu

Ostale usluge

IZRADE

 • Procjena rizika i njeno nadopunjavanje
 • Izrada plana i programa za osposobljavanje
 • Pravilnika o zaštiti na radu s prilozima
 • Pravilnika zaštite od požara
 • Projekata za ergonomsko oblikovanje radnog mjesta
 • Savjetovanje o zaštitnoj i službenoj odjeći
 • Programskih paketa za vođenje evidencija iz zaštite na radu
 • Procedure ozljeda i vođenja ZNR i ZOP za sva postojeća radna mjesta
 • Uputa za siguran rad

HR KONZALTING

 • Profesionalno vođenje cjelokupnog procesa rada s aspekta ZNR do 49   uposlenih
 • Istraživanje zadovoljstva radnika i detektiranje izvora nezadovoljstva u svrhu produktivnosti
 • Izrada i implementacija sustava praćenja radnog učinka
 • Izrada i implementacija sustava motiviranja i nagrađivanja
 • Analiza potreba za edukacijom iz područja ZNR
 • Razvoj ljudskih potencijala
 • Izrada etičkog kodeksa i kodeksa ponašanja

ISPITIVANJA

 • Ispitivanje radne opreme
 • Gromobranskih i elektroinstalacija u objektima
 • Radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima, temperatura, strujanje zraka)
 • Ispitivanje kotlovnice

OSPOSOBLJAVANJE

 • Ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu
 • Zaposlenih za rad na siguran način (predavanja i prezentacije) teoretsko i praktično
 • Za rad na siguran način pri radu za računalom
 • Za zaštitu od požara
 • Stručno osposobljavanje u suradnji s ovlaštenom ustanovom

U SURADNJI S DRUGIM TVRTKAMA

 • Ispitivanje hidrantske mreže
 • Ispitivanje vatrodojave
 • Koordinator 2